Importstatistikk

Under finner du importstatistikk for kjøtt og egg.

Tallene i presentasjonen oppdateres månedlig og inneholder tall til og med februar 2021.
Tallene stammer fra Toll- og avgiftsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå.

Importstatistikk 2021

Importstatistikk 2020

Importstatistikk 2019 

 

Oversiktene er bygget opp etter tolltariffens kapitler og varer.