Prisløyper

Prisløyper skal bidra til markedsbalanse ved å påvirke levering av slakt fra overskuddsperioder til underskuddsperioder gjennom prissetting.

Et av de viktigste tiltakene i markedsreguleringen er fastsettelse av pris gjennom året, såkalte prisløyper. Målet er å oppnå best mulig markedsbalanse gjennom året ved å flytte slakting fra overskuddsperioder til underskuddsperioder. Prisløypene utarbeides med sikte på at gjennomsnittet av pris for året skal oppnå planlagt gjennomsnittlig engrospris for produksjoner som er i volummodellen, storfe, lam/sau og egg. For gris vil markedssituasjonen avgjøre om det er mulig å ta ut målpris. Prisuttaket registreres fortløpende og den ukentlige oppfølgingen kan ses her.

Prisløypene gjelder utvikling i engrospris. Det tas forbehold om endringer som følge av endret markedssituasjon for de ulike dyreslag. Avregningspris til bonde avledes av engrosprisen, men påvirkes av mange andre elementer. Det er derfor ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom endringer i engrospris og avregningsprisen.

 

  • Storfe

Prisløypene er utarbeidet med formål om å stimulere til økt leveranse i perioder med forventet lavere leveranse av norsk vare. 

 

Prisløype storfe 2. halvår 2021

5. juli (uke 27) opp kr 0,40
2. august (uke 31) opp kr 1,70 
30. august (uke 35) ned kr 0,70
27. september (uke 39) ned kr 1,50
15. november (uke 46) opp kr 1,00

 

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 66,30 kr/kg. Det er 2,00 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2021.

 

Prisløype storfe 1. halvår 2021

4. januar (uke 1) opp kr 0,90
1. mars (uke 9) ned kr 1,30 
 5. april (uke 14) opp kr 0,80 
19. april (uke 16) opp kr 0,70 
3. mai (uke 18) opp kr 0,70

 

  • Gris

Det er satt opp følgende prisløype for å ta ut den vedtatte prisen:

5. juli (uke 27) opp kr 1,10
27. september (uke 39)  opp kr 0,50
11. oktober (uke 41) opp kr 0,50
6. desember (uke 49) ned kr 0,40 
13. desember (uke 50) ned kr 0,40 

 

Prisløype 1. halvår 2021

5. april (uke 14)                                                                                              opp kr 0,20

 

  • Lam

Prisløype 2. halvår 2021

5. juli (uke 27)  opp kr 0,60
2. august (uke 31)  opp kr 1,60
23. august (uke 34)   ned kr 0,50
30. august (uke 35)   ned kr 1,00
6. september (uke 36)  ned kr 1,50
13. september (uke 37)  ned kr 0,80
20. september (uke 38)  ned kr 1,60
27. september (uke 39)  ned kr 1,30

 

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2021 på 69,40 kr/kg. Det er 2,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2021 og 3,00 kr/kg høyere enn i 2. halvår 2020.

 

Prisløype lam 1. halvår 2021

4. januar (1)   opp kr 1,30
1. februar (uke 5)                                                                                           opp kr 1,30
1. mars (uke 9) opp kr 1,30
31. mai (uke 22) opp kr 4,00

              

 

Fra uke 27 gjorde Nortura endringer i engrosprisen mellom klasser av lam og justeringer i vektgruppene for lam. Bakgrunnen for endringene er å stimulere til en mer markedstilpasset produksjon. 

 

  • Sau

For sau fastsettes det ikke planlagt gjennomsnittlig engrospris med egen prisløype, men Nortura fastsetter en pris på bakgrunn av markedsvurderinger med mer.

Prisløype sau 2. halvår 2021

6. september (uke 36)                                                                                   ned kr 3,00
11. oktober (uke 41) opp kr 3,00

 

Prisløype sau 1. halvår 2021

Prisen for sau økes for alle klasser unntatt O, se tabell. Prisforskjellen mellom klassene reflekterer verdien de ulike kvalitetene har inn i videreforedling.

SAU E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
NY engrospris sau 1.1.2021 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Differanse fra gjeldende priser 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 -1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

 

  • Egg

Prisløype egg 2. halvår 2021

Fra mandag 5. juli (uke 27)  økes engrosprisen for egg fra frittgående produksjon og miljøinnredning med 0,40 kr/kg.