Prisløyper

Prisløyper skal bidra til markedsbalanse ved å påvirke levering av slakt fra overskuddsperioder til underskuddsperioder gjennom prissetting.

Et av de viktigste tiltakene i markedsreguleringen er fastsettelse av pris gjennom året, såkalte prisløyper. Målet er å oppnå best mulig markedsbalanse gjennom året ved å flytte slakting fra overskuddsperioder til underskuddsperioder. Prisløypene utarbeides med sikte på at gjennomsnittet av pris for året skal oppnå planlagt gjennomsnittlig engrospris for produksjoner som er i volummodellen, gris, storfe, lam/sau og egg. 

Prisløypene gjelder utvikling i engrospris. Det tas forbehold om endringer som følge av endret markedssituasjon for de ulike dyreslag. Avregningspris til bonde avledes av engrosprisen, men påvirkes av mange andre elementer. Det er derfor ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom endringer i engrospris og avregningsprisen.

Prisløypene er utarbeidet med formål om å stimulere til økt leveranse i perioder med forventet lavere leveranse av norsk vare. Endringer vises som kroner per kilo.

 

  • Storfe

Prisløype 1. halvår 2022

  03. januar (uke 1)   opp kr. 1,60 
  28. februar (uke 9)   ned kr. 1,20  
  28. mars (uke 13)   opp kr. 1,30 
  18. april (uke 16)   opp kr. 1,30 
  02. mai (uke 18)   opp kr. 1,30 

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2022 som vil være 2,50 kr/kg høyere enn for andre halvår 2021.

 

Prisløype storfe 2. halvår 2021

 05. juli (uke 27)   opp kr. 0,40 
 02. august (uke 31)   opp kr. 1,70  
 30. august (uke 35)   ned kr. 0,70 
 27. september (uke 39)   ned kr. 1,50 
 15. november (uke 46)   opp kr. 1,00 


Samlet ga dette planlagt gjennomsnittlig engrospris på 66,30 kr/kg. Det er 2,00 kr/kg høyere enn for første halvår 2021.

 

  • Gris

Prisløype 1. halvår 2022

  03. januar (uke 1)   opp kr. 1,10 

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2022 som vil være 1,00 kr/kg høyere enn for andre halvår 2021.

 

Prisløype 2. halvår 2021

5. juli (uke 27) opp kr. 1,10
27. september (uke 39)  opp kr. 0,50
11. oktober (uke 41) opp kr. 0,50
6. desember (uke 49) ned kr. 0,40 
13. desember (uke 50) ned kr. 0,40 

 

  • Lam

Prisløype 1. halvår 2022

  03. januar (uke 1)   opp kr. 2,00 
  31. januar (uke 5)   opp kr. 2,00  
  28. februar (uke 9)   opp kr. 1,80  
  30. mai (uke 22)   opp kr. 4,00  

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2022 som vil være 2,60 kr/kg høyere enn for andre halvår 2021.

 

Prisløype 2. halvår 2021

5. juli (uke 27)  opp kr. 0,60
2. august (uke 31)  opp kr. 1,60
23. august (uke 34)   ned kr. 0,50
30. august (uke 35)   ned kr. 1,00
6. september (uke 36)  ned kr. 1,50
13. september (uke 37)  ned kr. 0,80
20. september (uke 38)  ned kr. 1,60
27. september (uke 39)  ned kr 1,30

 

Samlet ga dette en gjennomsnittlig engrospris for andre halvår 2021 på 69,40 kr/kg. Det er 2,50 kr/kg høyere enn i første halvår 2021.

             

  • Sau

For sau fastsettes det ikke planlagt gjennomsnittlig engrospris med egen prisløype, men Nortura fastsetter en pris på bakgrunn av markedsvurderinger med mer.

Prisløype sau 1. halvår 2022

 03. januar (uke 1) opp kr. 5,00

 

Prisløype sau 2. halvår 2021

6. september (uke 36)                                                                                   ned kr. 3,00
11. oktober (uke 41) opp kr. 3,00

 

 

  • Egg

Prisløype egg 1. halvår 2022

 3. januar (uke 1) opp kr. 0,50

 

Prisløype egg 2. halvår 2021

Fra mandag 5. juli (uke 27)  økes engrosprisen for egg fra frittgående produksjon og miljøinnredning med 0,40 kr/kg.