Markedsregulators plikter

I tillegg til ansvaret for å sikre et balansert marked gjennom blant annet prissetting og avsetningstiltak, har Nortura noen plikter som retter seg direkte mot primærprodusenter og industri: mottaksplikt, forsyningsplikt og informasjonsplikt. Disse pliktene skal sikre landbruk over hele landet og mest mulig like konkurransevilkår innenfor omsetningen av kjøtt og egg.