Ukesrapport

Ukesrapport (markedsbilder) viser hovedtallene i totalmarkedet for kjøtt av firbeinte uke for uke. Oversikten inneholder tilførsler og salg, import, reguleringslager, dekningsprosent og prisoppfølging.

Ukesrapport med markedsbilder