Engrospris helt slakt og egg

Lam og  kraftforautomat

Her finner du gjeldende engrosprislister for egg og helt slakt for storfe, sau/lam og gris.

Engrosprisen er den prisen som benyttes ved omsetning av helt slakt og egg i markedet. Dette er målepunktet som gjelder for de administrativt fastsatte prisene i jordbruksavtalen og volummodellen. Engrosprisen er bindende for markedsregulator Nortura. Engrosprisen er utgangspunktet for beregning av avregningspris til produsent.

Prislister helt slakt og egg: 

Engrospris i overskuddsdistrikter

Engrospris i underskuddsdistrikter

Engrospris egg 


Hengende slakt på kjølerom