Engrospris helt slakt

Lam og  kraftforautomat

Her finner du gjeldende engrosprislister helt slakt for storfe, sau/lam og gris.

Engrosprisen er den prisen som benyttes ved omsetning av helt slakt i markedet. Dette er målepunktet som gjelder for de administrativt fastsatte prisene i jordbruksavtalen og volummodellen. Engrosprisen er bindende for markedsregulator Nortura. Engrosprisen er utgangspunktet for beregning av avregningspris til produsent.

Prislister helt slakt: 

Engrospris i overskuddsdistrikter

Engrospris i underskuddsdistrikter 


Hengende slakt på kjølerom