Planlagt gjennomsnittlig engrospris

Følgende engrospriser for andre halvår 2023 ble fastsatt av Norturas konsernstyre 23.05.2023

Lam: Planlagt gjennomsnittlig engrospris for representantvaren lam er fastsatt til 83,00 kroner per kg for første halvår 2023. Dette er en økning på kr. 1,00 per kg fra første halvår 2023.

Storfe: Planlagt gjennomsnittlig engrospris for representantvaren ung okse er fastsatt til 78,30 kroner per kg for andre halvår 2023. Dette er uendret fra fra første halvår 2023. 

Egg: Planlagt gjennomsnittlig engrospris for representantvaren egg settes til 25,00 kroner per kg for andre halvår 2023. Dette er en økning på kr 1,00 fra første halvår 2023.

Gris: Planlagt gjennomsnittlig engrospris for representantvaren gris i første halvår 2023 er fastsatt til kr 45,70 per kg. Dette er en økning på kr 0,70 per kg fra første halvår 2023.

 

Nortura har som markedsregulator ansvar for å sette engrosprisene til riktig nivå i forhold til markedssituasjonen for den enkelte produksjon. Les mer om bakgrunn for prissetting.

 

Under ses representantvarene med definerte klasser og kvaliteter for de ulike varegruppene som målpris og PGE refererer til.

Varegruppe

Representantvare

Gris

Slaktegris klasse E og S med et gjennomsnitt for alle kjøttprosenter og alle varegrupper under 85 kg.

Storfe

Ung okse, fettgruppe 2-, 2 og 2+, alle klasser O og R unntatt R+   

Sau og lam

Lam, fettgruppe 2-, 2 og 2+, alle klasser O og R unntatt gammelnorsk sau.

Egg

Egg, klasse A over 53 gram, sortert på brett.

Gjennomsnittsprisen veies etter ukentlige tilførsler for alle.

Noteringspunkter for målpris og engrospris ved engrossalg av helt slakt og egg er på følgende anlegg for følgende dyreslag/produkter:

  • Gris: Nortura Steinkjer, Nortura Rudshøgda og Nortura Forus. Prisen tilsvarer Norturas engrosprisliste for helt slakt i nevnte områder, korrigert for avgifter.
  • Storfe: Nortura Malvik, Nortura Rudshøgda, og Nortura Egersund.
  • Lam: Nortura Malvik, Nortura Rudshøgda og Nortura Forus.
  • Egg: Norturas anlegg i Hå. 

Nortura skal løpende rapportere oppnådd pris på representantvarene til Landbruksdirektoratet og skal sikre at gjennomsnittsprisen for prisperioden ikke overskrider Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Planlagte gjennomsnittlig engrospris er dermed ingen garantert pris, men en maksimalpris.

Da det er veid, akkumulert prisuttak som er avgjørende, kan prisen varieres gjennom året. Men dog kan prisnoteringen ikke overstige Planlagt gjennomsnittlig engrospris med mer enn 10 prosent i 2 sammenhengende uker. Dersom det skjer, skal det åpnes for import.