Prissetting

For kjøtt og egg er det to systemer for prissetting i Norge: Planlagt gjennomsnittlig engrospris basert på volummodellen og målpris avtalt i jordbruksoppgjøret.

1. Planlagt gjennomsnittlig engrospris - Volummodellen

Storfe, sau/lam og egg er omfattet av volummodellen. Det innebærer at markedet balanseres ut fra dekningsgrad og forsyningsbalanse. Det avtales ikke målpris, men Nortura har som markedsregulator ansvar for å fastsette "Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris" (PGE) til riktig nivå i forhold til markedssituasjonen for lam, storfe og egg. (Se gjeldende priser.) Konsernstyret i Nortura fastsetter engrosprisene hvert halvår. I tillegg utarbeider Nortura en prisløype gjennom året med ukentlig fastsatt pris som bidrar til å balansere markedet. Engrosprisen settes på bakgrunn av vurderinger knyttet til blant annet marked, produksjonskostnader og internasjonale forhold, der grunnlaget for prisfastsettelsen er beskrevet i Grunnlagsdokumentet.

2. Målpris

For svinekjøtt avtales det en målpris i de årlige jordbruksavtalene som normalt er gjeldende for ett avtaleår. Målprisene skal være priser jordbruket reelt sett skal kunne oppnå ut fra et marked i balanse, gjeldende importvern og disponible muligheter for markedsregulering. (Se gjeldende målpris.)

Markedsregulator har ansvar for prisnotering for varen som i gjennomsnitt for avtaleperioden ikke skal overstige målprisen. Markedsregulator skal løpende rapportere noteringsprisen til Landbruksdirektoratet. Hvis prisen overstiger målprisen to uker på rad, åpnes det for import med administrativt nedsatte tollsatser. Det kan leses mer om dette i "Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer". Hvis prisen i gjennomsnitt for avtaleåret er høyere enn målprisen, fastsettes en styringspris slik at oppnådd pris i det påfølgende avtaleåret ligger tilsvarende lavere foregående avtaleårs overnotering.