Forsyningsplikt

Forsyningsplikten skal sikre aktører i bransjen lik mengde norsk vare.

Forsyningsplikten innebærer at markedsregulator har ansvar for å gi alle aktører i bransjen samme dekningsgrad av norsk reguleringsvare (helt slakt og egg), basert på aktørenes ordre. Forsyningsplikten er til for å sikre råvare til alle aktører som ikke har, eller ikke har nok egen råvaretilførsel.