Marked

Ammekyr på beite

Totalmarkedet for kjøtt og egg følges fra uke til uke. På disse sidene finner du både øyeblikksbilder som viser situasjonen akkurat nå, akkumulerte tall hittil i år sammenlignet med fjoråret og oversikter flere år tilbake. 

Oversiktene er for tilførsler og engrossalg, import/eksport, reguleringslager og andre markedsoversikter.