Et balansert marked sikrer norske forbrukere tilgang på norskprodusert kjøtt og egg og bidrar til optimal ressursbruk

  • Ukentlig oppfølging

    Totalmarked følger markedet tett og gjør ukentlige oppdateringer av markedet for helt slakt og egg. Her finner du blant annet hvor mye som ligger på reguleringslager nå, hvordan salget av helt slakt er og hvor mye som slaktes i forhold til behovet.