Prisoppfølging

Markedsregulator har ansvar for å følge opp prising knyttet til målpris og planlagt gjennomsnittlig engrospris og rapportere noteringspris til Landbruksdirektoratet.

Figuren over viser ukentlig og akkumulert oppfølging av pris. Målprisoppfølging på gris samt oppfølging av planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for ung okse, lam og egg. Figuren viser avvik fra målpris/PGE i siste uke og akkumulert avvik så langt i perioden. Figuren oppdateres ukentlig.