Satser omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som betales av bøndene til finansiering av reguleringstiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Omsetningsavgiften er en avgift som betales av bøndene for omsetning av de dyreslag/produksjoner som inngår i markedsreguleringen og har felles opplysningsvirksomhet. Satsene for omsetningsavgift fastsettes normalt for ett år av gangen, vanligvis med endring fra 1. juli. Det er Landbruks- og matdepartementet som fastsetter endelige satser på bakgrunn av forslag fra Nortura Totalmarked via Omsetningsrådet. For storfe og sau/lam varierer satsen gjennom året som et element i prisløypa til produsent.

Purke og råne har en omsetningsavgift som kun dekker kostnader til opplysning og faglige tiltak, da disse ble tatt ut som reguleringsvare fra 1. januar 2009. Dette er hensyntatt i de nedenstående satsene.

 

Satser omsetningsavgift 2021.

Konserstyret i Nortura har foreslått satser for omsetningsavgift for kalenderåret 2021. Satsene er vedtatt av Omsetningsrådet og Landbruksdepartementet.

 

De følgende satsene gjelder for omsetningsavgifter for kalenderåret 2021 vist i kroner per kilo

  1/1 1/2 1/3 5/4 1/7 2/8 13/9 4/10 15/11
Egg 0,80       0,70        
Storfe 0,50 0,20 0,90 0,20       1,70 0,50
Lam 1,80         0,80 1,80    
Sau 1,80                
Gris 0,50                
Purke/råne 0,60                

 

For Norturas produksjoner var følgende satser, i kroner per kilo, gjeldende for 2020:

Omsetningsavgift 2020
 

1/1

27/1

2/3

13/4

29/6

3/8

31/8

14/9

28/9

12/10

30/11

Egg 0,80                    
Storfe 1,00 0,40 1,10 0,30 0,10       1,60    
Lam 2,00       1,80 0,80   1,80      
Sau 2,00         0,00 2,00     0,00 2,00
Gris 1,10       0,90            
Purke/råne 0,50                    
Kylling/kalkun 0,28