Satser omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som betales av bøndene til finansiering av reguleringstiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Omsetningsavgiften er en avgift som betales av bøndene for omsetning av de dyreslag/produksjoner som inngår i markedsreguleringen og har felles opplysningsvirksomhet. Satsene for omsetningsavgift fastsettes normalt for ett år av gangen, vanligvis med endring fra 1. juli. Det er Landbruks- og matdepartementet som fastsetter endelige satser på bakgrunn av forslag fra Nortura Totalmarked via Omsetningsrådet. For storfe og sau/lam varierer satsen gjennom året som et element i prisløypa til produsent.

 

Satser omsetningsavgift 2022.

Konserstyret i Nortura har foreslått satser for omsetningsavgift for kalenderåret 2022. Satsene er vedtatt av Omsetningsrådet og Landbruksdepartementet.

 

Følgende satser gjelder for kalenderåret 2022 vist i kroner per kilo

  1.jan 28.feb 28.mar 1. jul 1.aug 12.sep 3.okt 14.nov
Egg 0,80     1,50        
Storfe 0,50 1,30 0,30       1,80 0,60
Lam 1,60  1,40      0,40 1,40    
Sau 1,60  1,40             
Gris 0,70  0,60             

 

De følgende satsene gjelder for omsetningsavgifter for kalenderåret 2021 vist i kroner per kilo

  1/1 1/2 1/3 5/4 1/7 2/8 13/9 4/10 15/11
Egg 0,80       0,70        
Storfe 0,50 0,20 0,90 0,20       1,70 0,50
Lam 1,80         0,80 1,80    
Sau 1,80                
Gris 0,50                
Purke/råne 0,60