Importvern

Norske jordbruksvarer og norsk landbruk er avhengig av et velfungerende importvern for å ivaretas.

Norge har et høyt kostnads- og lønnsnivå i forhold til de fleste andre land. Markedet og prisdannelsen for norske jordbruksprodukter er derfor avhengig av et velfungerende importvern for å beskyttes mot import. Importvernet setter klare begrensninger for prisuttaket i Norge. Hvor god beskyttelse norske husdyrprodukter har varierer både mellom dyreslag, men også ned på enkelte stykningsdeler.

I tillegg påvirker importkvoter med lav eller ingen toll, gjennom ulike handelsavtaler, norsk prisdannelse allerede i dag.

Valutakursen har også stor betydning for tollbeskyttelsen. I perioder med svak krone vil tollbeskyttelsen styrkes midlertidig. På kort sikt kan dette gi økt handlingsrom innenfor importvernet, men ved en normal kronekurs er handlingsrommet begrenset.