Råvareboka

Råvareboka er en produkthåndbok for kjøttråvarer og skåret vare. Råvareboka inneholder faktaark for hovedsortimentet av stykningsdeler og produkter fra skjæring.

Her angis standarder for de ulike produktene med tilskjæring, krav til fettinnhold og andre relevante opplysninger. Råvareboka inneholder bilder av produktet og illustrasjon av hvor på slakteskrotten produktet er hentet fra. Råvareboka er et hjelpemiddel for kjøttbransjen og kan brukes som skolemateriell og til andre som måtte ha interesse.