Om Totalmarked kjøtt og egg

Sauer på beite

Totalmarked kjøtt og egg har det operative ansvaret for markedsreguleringen i Nortura. Nortura er markedsregulator på kjøtt og egg, slik TINE er det på melk og Felleskjøpet på korn.

Mer om oss og hva vi jobber med her