Råvareboka er en produkthåndbok med faktaark for kjøttråvarer og skåret vare. Råvareboka er et hjelpemiddel for kjøttbransjen, kan brukes som skolemateriell og til andre som måtte ha interesse.