Verktøylinje

Søk:

 
Du er her: Forside 

Nye engrospriser for storfe, lam og egg fra 1. juli 2020

(19.05.2020) Konsernstyret i Nortura har fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for andre halvår 2020 innenfor volummodellen.

Prognosen per mai viser et underskudd av storfe på 6 600 tonn i 2020, etter forutsatt utnyttelse av alle importkvotene, inkludert EU kvote gjennom artikkel 19. Ved inngangen til 2020 var det 1 750 tonn storfe på reguleringslager.

Storfeprodusentene opplever som alle andre husdyrprodusenter betydelig kostnadsvekst som følge av utbruddet av Covid-19. Av størst betydning er økte kostnader til kraftfôr som bøndene har hatt siden mars/april 2020.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med kroner 1,60 til kroner 62,80 per kilo for andre halvår 2020.

Prognosen fra mai viser et overskudd av lam i 2020 på om lag 1 600 tonn. Som følge av overproduksjon i flere år har det bygget seg opp et betydelig reguleringslager. Ved inngangen til 2020 besto reguleringslageret av 2 891 tonn lam og 26 tonn sau.

Som for storfe opplever sauebøndene økte kostnader, men med bakgrunn i at vi har et marked med overskudd av lam økes ikke prisen på lam tilsvarende forventet kostnadsvekst.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam økes med kroner 0,30 til kroner 66,40 per kilo for andre halvår 2020.

For 2020 viser prognosen per mai et overskudd på 600 tonn egg etter førtidsslakting av 370 tonn. Nortura opplever at markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre. Alle de tre store dagligvarekjedene selger kun egg og eggprodukter fra frittgående høner. Egg fra høner i miljøbur omsettes kun i noen mindre enkeltbutikker og i storhusholdning. Nortura vil anbefale samtlige eggprodusenter å legge om sin produksjon til frittgående for å være sikret avsetning av sine egg til akseptable priser.

Totalmarked vil presisere ovenfor bøndene at det ikke finnes rom for nyetableringer i eggsektoren og at økte tilførsler av egg vil medføre et lavere prisuttak enn planlagt.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kr 0,80 per kg til kr 20,30 per kg for andre halvår 2020. Prisen på egg fra høner i miljøbur økes med kr 0,40 per kg og egg fra frittgående høner økes med kr 0,70 per kg. I tillegg utgjør 10 øre en teknisk justering for innfasing av mer egg fra frittgående høner.

 

Grunnlagsdokument 

Mer om engrospriser i andre halvår 2020        Prisløyper i andre halvår 2020