445820 Vær kjøttsortering 20%

Produktbeskrivelse

Samskåret kjøtt fra vær. Grove sener og blodig kjøtt skal være fjernet.

MAKSIMUM FETTINNHOLD: 20 %

 

Slaktedel Uspesifisert
Stykningsdel

Uspesifisert

Ben Uten

 

Kjemisk sammensetning, gjennomsnittsverdier:  

Vann 62,8 %
Fett

20,0 %

Protein 16,6 %