428960 Svin bayonne råstoff

Produktbeskrivelse

FRA SKINKE:
Skinken skal være benet ut, svoret og fri for fett. Flatbiffen skal være skåret fra, gjennom det naturlige skillet. Rundsteken skal være skåret fra bankekjøttet gjennom det naturlige skillet. Rundsteken skal være renskåret for løse kjøttstykker, fri for snittsår og rettskåret i begge ender.
Bankekjøttet: Den store senen på bankekjøttet skal være fjernet. Fra den tykkeste delen tas det ut ett stk. bayonneråstoff.
BAYONNERÅSTOFF: Rundstek og bankskjøttstykker.

FRA BOG:
Knoken skal være saget av ovenfor leddet. Bogen benes ut og svores. Bogplommen skal være skåret til og trimmet for løst kjøtt og småflesk. Bayonneråstoffet skal være rettskåret i begge ender.

MAKSIMUM VEKT: 0,7 KG

 

Slaktedel   Uspesifisert
Stykningsdel   Uspesifisert
Ben   Uten