456700 Rein småkjøtt

Produktbeskrivelse

Rein småkjøtt består av knokekjøtt, nakkekjøtt, tynneste del av slagsiden (uten svangesenen), "benpell", eller samskåret kjøtt fra eldre dyr.

MAKSIMUM FETTINNHOLD: 11 %

 

Slaktedel Uspesifisert
Stykningsdel Uspesifisert
Ben Uten