428790 Råne kjøttsortering 6%

Produktbeskrivelse

Kjøtt renskåret for fett, blodig og sener.

MAKSIMUM FETTINNHOLD: 6 %

 

Slaktedel Uspesifisert
Stykningsdel

Uspesifisert

Ben Uten

 

Kjemisk sammensetning, gjennomsnittsverdier:  

Vann 74,0 %
Fett

  6,0 %

Protein 20,0 %