407820 Okse rullsortering 4%

Produktbeskrivelse

Opprinnelse: Ung okse/okse

Okserullsortering skal være kjøtt, renskåret for sener og hinner. Ekstremt grovt og mørkt kjøtt skal ikke inngå i sorteringen. Kjøttet skal være skåret på langs av muskeltrevlene, i stykker med:

MINIMUM LENGDE 10 cm
MINIMUM TYKKELSE 1,5 cm
FETTINNHOLD: 4 %

  

Slaktedel Uspesifisert
Stykningsdel

Uspesifisert

Ben Uten

 

Kjemisk sammensetning, gjennomsnittsverdier:

Vann 75,0 %
Fett

  4,0 %

Protein 20,7 %