418820 Kalv kjøttsortering 8%

Produktbeskrivelse

Sorteringen skal være renskåret for brusk, sener, blodig kjøtt og større fettansamlinger.

FETTINNHOLD: 8 %

 

Slaktedel Uspesifisert
Stykningsdel

Uspesifisert

Ben Uten

 

Kjemisk sammensetning, gjennomsnittsverdier:  

Fett

  8,0 %

Protein 20,0 %