446820 Geit kjøttsortering 10%

Produktbeskrivelse

Samskåret kjøtt, fritt for sener og blodige deler.

MAKSIMUM FETTINNHOLD 10 %

 

Slaktedel Uspesifisert
Stykningsdel

Uspesifisert

Ben Uten

 

Kjemisk sammensetning, gjennomsnittsverdier:  

Vann 70,0 %
Fett

10,0 %

Protein 18,5 %