Test arkiv uke 26

tester her

Produksjon

Tilførsler, tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg, tonn

Endring


Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv  100 000 - 2 % 9 000 1) 100 400   + 1 % - 6 600 1 751
Lam   20 000 0 %  806 2) 18 500  + 1 %  + 1 600 2 891
Sau   4 700 + 6 %   4 300  - 28 % + 400      26
Gris 129 500 - 2 % 2 400 3) 133 400   + 1 % - 1 500  2 162
Egg     66 800 + 2 %    650 4) 66 900 + 1 %  + 600  520