Prissetting

Prisene på kjøtt og egg er beregnes gjennom Planlagt gjennomsnittlig engrospris basert på volummodellen.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris - Volummodellen

Storfe, gris, sau/lam og egg er omfattet av volummodellen. Det innebærer at markedet balanseres ut fra dekningsgrad og forsyningsbalanse. Det avtales ikke målpris, men Nortura har som markedsregulator ansvar for å fastsette "Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris" (PGE) til riktig nivå i forhold til markedssituasjonen for gris, lam, storfe og egg. Gris gikk over fra målpris til PGE fra og med andre halvår 2021. (Se gjeldende priser.) Konsernstyret i Nortura fastsetter engrosprisene hvert halvår. I tillegg utarbeider Nortura en prisløype gjennom året med ukentlig fastsatt pris som bidrar til å balansere markedet. Engrosprisen settes på bakgrunn av vurderinger knyttet til blant annet marked, produksjonskostnader og internasjonale forhold, der grunnlaget for prisfastsettelsen er beskrevet i Grunnlagsdokumentet.