Informasjon om at tiltaket er fulltegnet

Tiltaket om kompensasjon for midlertidig opphold i eggproduksjon er nå fulltegnet. 13 eggprodusenter kvalifiserer for tiltaket og har takket ja til å gjennomføre et midlertidig opphold i produksjonen.

 

Påmelding til tiltaket er derfor avsluttet.

 

Produsenter som har søkt, men ikke fått tilbud, har fått beskjed om dette. 

 

Les mer om grunnlaget for utvelgelsene, oppdatert 15.11.2022