Tilskudd til midlertidig opphold i eggproduksjon.

Omsetningsrådet har vedtatt en forskrift som gjør at produsenter kan kompenseres for et midlertidig opphold i eggproduksjon. Målet for tiltaket er å bedre markedsbalansen for egg i 2023.

For å redusere overskudd av egg, har Omsetningsrådet vedtatt Forskrift om tilskudd til produsenter som gjennomfører opphold i eggproduksjonen. Tiltaket innebærer at eggprodusenter kan søke om  midlertidig opphold av eggproduksjonen for en periode på minimum tolv måneder. Produsententene som deltar i tiltaket vil motta en standardisert kompensasjon på 115 kroner per verpehøne. 

Det overordnede prinsipp for utvelgelsen av tilskuddsberettigede søkere skal være "først i tid, best i rett". Det skal være et mål å spre antallet produsenter som deltar mellom ulike deler av landet. 

For de som tegner en avtale med markedsregulator om å delta i tiltaket vil det innebære følgende:

 

 • Gjelder produsenter som holder >1000 verpehøner.
 • Oppholdsperioden må starte senest 1. april 2023.
 • Tiltaket krever produksjonsstans på minst tolv måneder.
 • Produksjonen må starte opp igjen i tilnærmet samme omfang, senest åtte måneder etter oppholdsperioden.
 • Det skal ikke forekomme utbygging i oppholdsperioden som kan medføre økt produksjonsomfang.
 • Det kan ikke drives eggproduksjon fra lokalene som er omfattet av avtalen i oppholdsperioden.
 • Den som har tegnet avtale om opphold kan ikke drive eggproduksjon i oppholdsperioden.

 

Muligheten for påmelding er frem til fredag i uke 41 den 14. oktober klokken 12.00 og gjøres gjennom skjemaet under

 

 

Velg under hvilken region du tilhører
Regionene inndeles slik:

 1. Nord og Midt - Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. 
 2. Sør og Vest - Agder, Rogaland og Vestland
 3. Øst - Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark

 

Jeg bekrefter at jeg skal varsle min varemottaker om at jeg har søkt om å delta i tiltaket.

Hønserase  

Hvor mange verpehøns hadde bruket ved søknad om produksjonstilskudd 01.10.2021 eller 01.03.2022? (Velg det høyeste antallet)

Når du har sendt inn din påmelding til tiltaket er dette er hva som vil skje framover:

 • Hver enkelt påmelding vil bli vurdert for å avgjøre om kravene til å kunne delta i ordningen er oppfylt. Produsenter som ikke oppfyller kravene vil få beskjed.
 • Det er tidspunktet for registrering av påmeldingen på Totalmarkeds hjemmeside som vil bli benyttet ved fordeling etter først til mølla-prinsippet. 
 • Dersom du kvalifiserer til å delta i tiltaket vil en representant for Nortura (markedsregulator) vil ta kontakt med deg for signering av avtale.
 • Tilskuddet utbetales fra markedsregulator på grunnlag av dokumentasjon på avliving/slakting.