Reduserer omsetningsavgiften for lam, sau og svin

Omsetningsrådet har vedtatt å redusere omsetningsavgiften for lam, sau og svin med virkning fra 28. februar 2022.

Griseunger spiser kraftfor

Omsetningsavgiften for lam og sau reduseres med 0,20 kr per kg, og avgiften for svin reduseres med 0,10 kr per kg. Vedtaket er i tråd med forslag fra Nortura SA, og ble behandlet i Omsetningsrådets møte 18. februar. Omsetningsrådet ønsket å vurdere muligheten for å redusere avgiftene på grunn av den store kostnadsøkningen bøndene opplever. Endringene i satser for lam, sau og svin begrunnes med reduserte reguleringskostnader sammenlignet med opprinnelig budsjett