Prisløyper kjøtt og egg første halvår 2024

Konsernstyret i Nortura fastsatte 2. oktober planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2024. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe

Mandag 1. januar (uke 1): Engrospris opp 0,60 kr/kg

Mandag 4. mars (uke 10): Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 1. april (uke 14): Engrospris opp 2,30 kr/kg

 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår på 74,30 kr/kg.

 

Prisløype gris

Ingen endring i engrospris.

 

Samlet gir det en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår på 44,90 kr/kg.

 

Prisløype lam

Mandag 1. januar (uke 1): Engrospris opp 1,60 kr/kg

Mandag 27. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg 

 

Samlet gir det en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår på 83,00 kr/kg.

 

Prisløype egg

Mandag 1. januar (uke 1): Engrospris opp 0,40 kr/kg

 

Samlet gir det en gjennomsnittlig engros for 1. halvår på 25,40 kr/kg.

 

Prisløype sau

Ingen endring i engrospris.

 

Prisløype purke

Ingen endring i engrospris.