Prisløyper første halvår 2023

Landskap Trøndelag

Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2022 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2023.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

 

Prisløype storfe:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Mandag 27. februar (uke 9): Engrospris ned 1,50 kr/kg                  

Mandag 27. mars (uke 13): Engrospris opp 1,50 kr/kg

Mandag 17. april (uke 16): Engrospris opp 2,30 kr/kg                   

 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2023 på 78,30 kr/kg. Det er 3,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

 

Prisløype gris:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 2,40 kr/kg

Mandag 16. januar (uke 3): Engrospris opp 1,20 kr/kg   

Mandag 10. april (uke 15): Engrospris opp 0,20 kr/kg*

 

*oppdatert 15.03.2023

 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2023 på 45,00 kr/kg. Det er 3,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

 

Prisløype lam:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 4,20 kr/kg

Mandag 29. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg                  

 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2023 på 82,00 kr/kg. Det er 3,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

 

Prisløype egg:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 1,00 kr/kg

 

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2023 på 24,00 kr/kg. Det er 1,00 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

 

Prisløype sau:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 1,80 kr/kg

 

Prisløype purke:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 1,30 kr/kg