Prisløyper andre halvår 2024

Lam på beite på fjellet

Konsernstyret i Nortura fastsatte 21. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2024.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

 

Prisløype storfe:

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris ned 0,20 kr/kg

Mandag 9. september (uke 37): Engrospris ned 0,60 kr/kg                  

 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2024 på 74,30 kr/kg.

 

Prisløype gris:

9. desember (uke 50): Engrospris ned 0,50 kr/kg

16. desember (uke 51): Engrospris ned 0,50 kr/kg    

 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2024 på 44,90 kr/kg.

 

Prisløype lam:

1. juli (uke 27): Engrospris opp 1,60 kr/kg

26. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg

2. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg

9. september (uke 37): Engrospris ned 1,00 kr/kg

16. september (uke 38): Engrospris ned 2,00 kr/kg

23. september (uke 39): Engrospris ned 1,00 kr/kg

30. september (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg

 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2024 på 85,00 kr/kg.

 

Prisløype egg:

1. juli (uke 27): Engrospris opp 2,50 kr/kg

 

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2024 på 27,90 kr/kg.

 

Prisløype sau:

1. juli (uke 27): Engrospris ned 3,00 kr/kg (Sau)

9. september (uke 37): Engrospris ned 3,00 kr/kg (Sau og ung sau)

7. oktober (uke 41): Engrospris opp 3,00 kr/kg (Sau og ung sau)

 

Prisløype purke:

1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg