Planlagt gjennomsnittlig engrospris første halvår 2024

Styret i Nortura har i dag, 02.10.2023, fastsatt planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, storfe, lam og egg for første halvår 2024.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe senkes med kr 4,00 per kilo, til kr 74,30 per kg første halvår 2024. Dette er en videreføring av engrosprisen høsten 2023.

 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris senkes med kr 0,80 per kg, til kr 44,90 per kg første halvår 2024. Dette er en videreføring av engrosprisen høsten 2023.

 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam holdes uendret på kr 83,00 per kg første halvår 2024. 

 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kr 0,40 per kg, til kr 25,40 per kg første halvår 2024. 

 

For storfe og gris ble engrosprisen redusert med henholdsvis kr 4,00 per kg og kr 0,80 per kilo den 21.08.2023, som følge av svakere salg enn antatt. Det er denne prisen som nå videreføres som PGE i første halvår 2024. 

 

For mer utfyllende informasjon om prissetting - Les det nyeste Grunnlagsdokumentet