Planlagt gjennomsnittlig engrospris første halvår 2022

Sauer på skogsbeite Foto: Grethe Ringdal

Styret i Nortura har i dag 18.10.2021 fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, storfe, lam og egg for første halvår 2022, innenfor volummodellen.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe settes til kr. 68,80 per kilo for første halvår 2022 - dette tilsvarer en økning på kr. 4,50 (7%) fra PGE første halvår 2021.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris settes til kr. 36,50 per kilo for første halvår 2022 - dette tilsvarer en økning på kr. 2,61 (7,7%) fra målpris første halvår 2021.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam settes til kr. 72,00 per kilo for første halvår 2022 - dette tilsvarer en økning på kr. 5,10 (7,6%) fra PGE første halvår 2021.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg settes til kr. 21.20 per kilo for første halvår 2022 - dette er en økning på kr. 0,90 (4,4%) per kg fra PGE for første halvår 2021.