Planlagt gjennomsnittlig engrospris andre halvår 2022

Styret i Nortura har i dag 23.05.2022 fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, storfe, lam og egg for andre halvår 2022.

Storfe på beite

Markedet for sau og lam er i god balanse og produksjonen er på et riktig nivå. Det er stor overproduksjon av egg og ikke rom for nyetableringer. For storfe forventes høy innfrysning til høsten, mens det er en liten underdekning av gris. 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med kr. 4,00 per kilo fra første halvår 2022, til kr. 74,80 per kilo andre halvår 2022.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris økes med kr. 3,00 per kilo fra første halvår 2022, til kr. 41,50 per kilo andre halvår 2022. 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam økes med kr. 5,00 per kilo fra første halvår 2022, til kr. 78,50 per kilo andre halvår 2022. 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kr. 0,80 per kilo fra første halvår 2022, til kr. 23,00 per kilo andre halvår 2022. 

 

For mer utfyllende informasjon om prissetting - Les det nyeste Grunnlagsdokumentet