Om prisløyper andre halvår 2024

Det er nå fastsatt prisløyper gris, storfe, lam, sau og egg for 2. halvår.

Storfe på beite

Sammen med omsetningsavgift** og tilskudd danner prisløypene grunnlag for variasjoner i avregningspris gjennom halvåret. Hensikten er å gjøre det attraktivt for bonden å levere slaktene når det et størst behov i markedet.

Lam

Prisløypa på lam skal bidra til å dekke etterspørselen gjennom hele sesongen. Det er viktig å ha nok lam å tilby i den perioden butikkjedene kjører landsdekkende kampanjer. De største salgsukene er 36-39.

De siste par årene har andelen lam som blir slakta i den mest intensive salgsesongen gått ned. Med denne prisløypa ønsker vi å snu denne trenden og bidra til mer slakting når behovet i markedet er størst. Likevel har vi en total prisendring som kun er 80 øre større enn i fjor totalt sett.

 

*Sum av variasjon i engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg (Nortura)

 

Sau

Reduksjonen i engrospris for sau på 3 kr/kg skyldes et svakere salg og et prognosert overskudd i 2024. Prisen på ung sau holdes uendret. 

Prisløypa på sau er utformet med tanke på å styre saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting slik at slakteriene kan bruke all kapasiteten på å få nok lam i markedet i de mest hektiske ukene. Det innebærer at prisløypa for sau skal stimulere til slakting i 5 uker før uke 37 og i de fire ukene som starter med uke 42.  

 

*Sum av variasjon i engrospris, grunntilskudd og effektivitetstillegg (Nortura)

 

Storfe

Prisløypa på storfe har som hensikt å motvirke opphoping av slakting rett etter telledato. Den skal også bidra til nok ferske slakt når etterspørselen er størst, dvs. på seinsommer/tidlig høst og inn mot jul og nyttår.

Som vanlig legges det opp til en prisnedgang ved telledato. I år vil hele prisnedgangen komme som følge av økt omsetningsavgift. Tidligere har engrosprisen vært en del av prisnedgangen ved telledato, men hensikten er å påvirke slaktemengde mer enn salget i disse ukene. Derfor holdes engrosprisen uendret ved telledato, men økt omsetningsavgift gir redusert avregningspris til bonde. 

Prisnedgangen i uke 37 skal stimulere til å fremskynde slakting slik at en kan møte etterspørselen i uke 32-36. Prisoppgang til bonde gjennom redusert omsetningsavgift midt i november skal stimulere til å leveranser inn mot jul/nyttår.          

 

*Sum av variasjon i engrospris og omsetningsavgift

 

Gris

For å kunne dekke etterspørselen etter fersk ribbe inn mot jul, benyttes pris for å stimulere til å levere grisene litt tidligere enn normalt. Engrosprisen reduseres med 50 øre per kg i uke 50 og 51. I tillegg vil det bli endringer i vekttabellen som blir kommunisert nærmere jul.  

 

**Omsetningsavgiften for 2. halvår er ikke endelig vedtatt av Omsetningsrådet