Ny planlagt gjennomsnittlig engrospris og endringer i prisløypene for kjøtt og egg

Stemningsbilde kulturlandskap

Med bakgrunn i den ekstraordinære kostnadsøkningen i landbruket har avtalepartene og Omsetningsrådet gitt Nortura muligheten til å fastsette ny planlagt gjennomsnittlig engrospris én gang med virkning for gjenværende del av første halvår 2022.

Konsernstyret i Nortura har vedtatt en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar. Den ekstraordinære økningen og ny planlagt gjennomsnittlig engrospris er som følger:

 

  Ekstra økning  Ny PGE
Egg 1,00 kr/kg 22,20 kr/kg
Gris  2,00 kr/kg 38,50 kr/kg
Storfe 2,00 kr/kg 70,80 kr/kg
Lam  1,50 kr/kg 73,50 kr/kg

 

Med bakgrunn i ny planlagt gjennomsnittlig engrospris justeres prisløypene slik:

 

Storfe:

Mandag 28. februar: Engrospris opp 0,80 kr/kg.

I den opprinnelige prisløypa var det en nedgang på 1,20 kr/kg. De øvrige varslede prisendringene gjennomføres som planlagt.

 

Gris:

Mandag 28. februar: Engrospris opp 2,00 kr/kg.

I den opprinnelige prisløypa var det ingen prisendring.

 

Lam:

Mandag 28. februar: Engrospris opp 3,30 kr/kg.

I den opprinnelige prisløypa var det en økning på 1,80 kr/kg. Prisendringen 30. mai gjennomføres som planlagt.

 

Egg:

Mandag 28. februar: Engrospris opp 1,00 kr/kg. I den opprinnelige prisløypa var det ingen prisendring.

 

Lenke til prisløypen som den er etter oppdatering

og lenke til oppdatert Grunnlagsdokument