Midlertidig tiltak for å bedre balansen i eggmarkedet

Et midlertidig tiltak for å bedre markedsbalansen for egg vil offentliggjøres på denne nettsiden fredag 23.09.2022 klokken 12.15.