Endringer i prisløyper for andre halvår 2022

Fjellbeite

For å oppnå et prisuttak for gris, storfe og lam mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris er det 13. september 2022 gjort endringer i prisløypene.

Gris

For å oppnå et prisuttak for gris i 2.  halvår 2022 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres følgende endringer i prisløypa:

Fra mandag 26. september (uke 39): Engrospris opp kr 0,50 per kg

Fra mandag 10. oktober (uke 41): Engrospris opp kr 0,50 per kg

I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på kr 0,40 per kg begge datoene. De øvrige endringene gjennomføres som planlagt.

 

Storfe

For å oppnå et prisuttak for storfe i 2. halvår 2022 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres følgende endring i prisløypa:

Fra mandag 7. november (uke 45): Engrospris opp kr 1,10 per kg. I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på kr 0,90 per kg. De øvrige endringene gjennomføres som planlagt.

 

Lam

For å oppnå et prisuttak for lam i 2. halvår 2022 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres følgende endring i prisløypa:

Ingen endring fra mandag 26. september (uke 39). I den opprinnelige prisløypa var det en nedgang på kr 0,50 per kg. De øvrige endringene gjennomføres som planlagt.

Prisløyper