428290 Svin sideflesk u/ben 1

Produktbeskrivelse

Sideflesket skal være delt fra forparten mellom 4. og 5. ribben og fra mørbraden like foran isbenet (hoftekammen). Sideflesket skal være delt fra kammen parallelt med ytrefileten slik at kammens bredde er ca. 10 cm. Sideflesket skal benes ut. All brusk,  rester av mellomgulv, ister, spener og underliggende jurvev skal være fjernet. Sidene skal være rektangulært tilskåret, slik at muskulaturen blir synlig rundt hele siden.


MAKSIMUM TYKKELSE: 20 MM målt på snittflaten mot kammen, 6 cm fra forkant.

 

Slaktedel   Mellompart
Stykningsdel   Side
Ben   Uten