427830 Svin hamburgerrygg råstoff

Produktbeskrivelse

Hamburgerrygg råstoffet skal være skilt fra ryggspekket ved at det er dratt løst fra spekket i det naturlige skillet. Mørbraddelen og mørbradsenen skal sitte på. Kjøttmuskelen mot torntappene som naturlig følger kammen ved utbening, skal sitte på hamburgerryggråstoffet.

 

Slaktedel   Mellompart
Stykningsdel   Kam
Ben   Uten