428320 Purke karbonadeflesk

Produktbeskrivelse

Karbonadeflesket skal være skåret av parallelt med kammens ytterside og maksimum 4 cm utenfor ytrefileten, målt midt på kammen. Karbonadeflesket skal være uten ben og svor. Spekket mot ryggsiden skal være rettskåret.

MINIMUM SPEKKTYKKELSE 25 MM

 

Slaktedel   Mellompart
Stykningsdel   Uspesifisert
Ben   Uten