Avviksbehandling på reguleringslager - Totalmarked kjøtt og egg

Praksisen som reguleringslager følger på oppdrag fra Totalmarked kjøtt og egg er følgende
Ved avvik varsles Totalmarked og leverandøren, det er opp til leverandøren å velge hva avviksbehandlingen skal være.

Ved uenigheter mellom reguleringslager og leverandør skal dette taes opp med Totalmarked. Totalmarked er kunden, reguleringslager skal kun varsle og utføre de tiltak som Totalmarked og leverandør blir enige om. Reguleringslager er ikke part i saken, såfremt ikke disse er årsaken til avviket.

Leverandøren er eier av varen helt frem til akseptert mottak på reguleringslager.

Ved mottak på reguleringslager er det to mottakskontroller, en ved mottak hvor de teller kolli og fanger opp eventuelle avvik som noteres på fraktbrev.

Den neste mottakskontrollen blir utført når varen er fryst og skal pakkes, da har de mulighet til en grundigere kontroll av varen.

Slakt som faller i gulvet under transport
Faller slaktet på gulv, er det kategorisert som forurenset. Fryseriene har ikke mulighet for å avviksbehandle denne type avvik og varen er derfor til leverandørens disposisjon og ikke mulig å regulere. Så er det opp til leverandøren hvordan videre saksbehandling skal være. Reguleringslager holder forurenset slakt adskilt fra annen vare.

Forslag til alternativer for leverandøren (kan være flere):

- sende det til nærmeste Nortura anlegg eller en annen kunde som kan avviksbehandle slaktet.

- be fryseriet pakke og fryse det og lagre det for leverandørens regning for senere avviksbehandling av leverandør. Varer av denne kategori kan ikke lagres over lenger tid, men må hentes av leverandør fortløpende.

Det er viktig at også transportørene er informert om dette.

Feil klasse, slakt som ikke er tillatt å regulere eller slakt uten skrottlapp
Er til leverandørens disposisjon. (Uleselig skrottlapp tilsvarer manglende skrottlapp)

Slakt som ikke er i henhold til spesifikasjon/praksis
(f. eks manglende plast mellom skrottene på småfeheng, ikke strikket småfe, levering av ikke hele slakt etc. )

Er til leverandørens disposisjon.

 

Andre feil/avvik i forbindelse med leveranser til markedsregulering
Det kan være avvik utover dette, alle avvik skal meldes Totalmarked kjøtt og egg på felles e-postadresse.

Alt ekstra arbeid som fryseriet har i forbindelse avviksbehandling kan bli fakturert leverandøren.

Hvis det enkelt kan avviksbehandles på fryseriet, kan de utføre avviksbehandlingen. Fryseriet har ikke plikt på seg til å utføre avviksbehandling, men i de fleste tilfeller er de imøtekommende. Hvis det er uenigheter mellom leverandør og fryseriet skal Totalmarked kontaktes. Fryseriet skal ikke oppleve ubehagligheter fra leverandøren eller transportøren, den jobben skal Totalmarked ta.

Er det spørsmål eller forslag til bedre praksis er Totalmarked åpen for tilbakemeldinger.

Kontaktperson: Roy Berge