Grunntilskudd

Grunntilskudd er et tilskudd som gis til småfe og er et element i prisløypa for å oppnå bedre markedsbalanse. Nortura foreslår satsene ovenfor partene i jordbruksavtalen.

Grunntilskuddet er et tilskudd gitt av staten for å bidra til å nå målene for inntekts- og produksjonsutvikling i kjøttproduksjonen som ikke i tilstrekkelig grad kan sikres gjennom markedspris. Grunntilskuddet bidrar også til rimeligere kjøtt til forbruker. Grunntilskuddet blir bare gitt til slakt av sau/lam og geit/kje.

Gjennomsnittlig sats for grunntilskudd til sau og lam fastsettes i jordbruksoppgjøret, men etter innspill fra bransjen (Nortura og KLF) varierer satsen gjennom året som et element i prisløypa til produsent. Formålet er å oppnå bedre markedsbalanse gjennom året.  

 

Etter søknad fra Nortura er følgende satser for grunntilskudd (kr per kg) vedtatt for kalenderåret 2022

  31.12.21 03.01.22 28.02.22 14.03.22 05.09.22 26.09.22 17.10.22
Lam under 13 kg 0,00 0,00          
Lam 13 - 25 kg  3,80 3,60   4,60 4,10 3,60  
Lam over 25 kg 2,80 2,60   3,60 3,10 2,60                 
Sau og ung sau 3,60 3,50     2,50   3,50
Vær 0,00   5,00       0,00
Geit og kje 5,15            

 

Under vises satsene gyldig for 2021

  04.01.21 08.02.21 22.02.21 06.09.21 04.10.21 18.10.21
Lam under 13 kg                           0,00          
Lam 13 - 23 kg 3,70 4,80   4,30 3,80  
Lam over 23 kg  2,70 3,80   3,30 2,80  
Sau og ung sau 3,60     1,60   3,60
Vær 0,00   5,00     0,00
Geit og kje 5,15