Råvareboka

Råvareboka er en produkthåndbok med faktaark for kjøttråvarer og skåret vare. Råvareboka er et hjelpemiddel for kjøttbransjen, kan brukes som skolemateriell og til andre som måtte ha interesse.

Råvareboka er en produkthåndbok med faktaark for kjøttråvarer og skåret vare. Råvareboka er et hjelpemiddel for kjøttbransjen, kan brukes som skolemateriell og til andre som måtte ha interesse.