Ny prognose

  • Prognosen per januar er klar!
  • Ny prognose viser ytterligere redusert produksjon av gris, som følge av flere tiltak. 
  • Les mer: