428942 Svin pullmanbog råstoff

Produktbeskrivelse

Knoken skal være skåret av i leddet og bogen benet ut.
Bogen skal være svoret og alt fett trimmet vekk slik at kjøttet sees på yttersiden.
Pullmannbogråstoffet skal være fri for knokekjøtt, store sener, senefester, brusk, blodig og kjertler..

 

Slaktedel   Forpart
Stykningsdel  

Bog

Ben   Uten