427220 Svin picnicbog råstoff

Produktbeskrivelse

Bogen skal være utbenet, svoret og alle senefester og benhinner etter uttrekk av bogbenet fjernet. Den harde kjernen av knokekjøttet, alt blodig kjøtt og alle fettklumper skal være fjernet. Fettet på yttersiden skal være trimmet jevnt til MAKSIMUM TYKKELSE 3 mm.

 

Slaktedel   Forpart
Stykningsdel  

Bog

Ben   Uten