428180 Svin nakke m/5 mm spekk

Produktbeskrivelse

Nakken skal være saget fra kammen mellom 4. og 5. ribben regnet forfra. Nakken skal være avspekket slik at spekktykkelsen er MAKSIMUM 5 mm. Nakken skal være fri for bogbladrester og kjertler.

 

Slaktedel   Forpart
Stykningsdel  

Nakke

Ben   Med