428665 Svin bog u/ben surret

Produktbeskrivelse

Knoken skal være skåret av i leddet. Bogen benes ut og svores. Bogen skal være fri for blodig, grove sener, senefester og brusk. Fettet skal være trimmet ned til maksimum 3 mm. Steken skal nettes.

MAKSIMUM FETTYKKELSE: 3 MM

 

 

 

Slaktedel   Forpart
Stykningsdel  

Bog

Ben   Uten